نساجی و چرم

نویسنده : username09055077728
۲۶ آبان, ۱۴۰۱
۱۳:۲۷

محصول DYEFIX-704

این محصول تثبیت کننده پیگمنت های رنگ بر روی پارچه و چرم می باشد.

جایگزین مناسبی در این نوع فرایندها به جای اسید فرمیک است.