تماس با ما

 

نشانی: تهران، اتوبان تهران کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،

ساختمان مرکز رشد فناوری پلیمر - واحد 11

کد پستی: 13115-14977

تلفن : 02144787097

همراه: 09033335568

 

وبسایت: www.aminechem.net

ایمیل: info@aminechem.net

ایمیل واحد فروش: aminechem.sales@gmail.com