حلال ها و اسید شوی ها

1،4 - دی اکساین

محصول 1،4 - دی اکساین با غلظتهای مختلف، با کیفیت عالی و قیمت مناسب 

 


 

 

کاربردها:

به عنوان حلال صنعتی

Re Agent در دستگاه های GC یا کروماتوگرافی گازی و دستگاه های آنالیز مواد یا HPLC ها

کاربرد در انواع شوینده ها مانند شامپوها 

در برخی از موارد جایگزین مناسبی برای حلال زایلین

...