پلی یورتان

 

محصول پلی ال خاص جهت تولید Rigid Foam یا فوم سخت "با پایه اتری"

 

کاربردهای محصول:

کاربرد در تولید فوم سخت

استفاده در پانل های ساندویچی و یخچال و همچنین جهت عایق کاری مخازن، لوله های آب داغ، خطوط لوله و مخازن نگهدارنده نفت